Teamcommunicatie

Goede communicatie is essentieel voor het goed functioneren van een organisatie. Tussen collega's, over afdelingen heen, etc. De gevolgen van foute aannames, vanuit zichzelf denken, onenigheid, tegenwerken, onbegrip en onduidelijkheid kosten veel geld en energie. Ons communicatie-programma geeft medewerkers inzicht en handvatten om meer invloed uit te oefenen op de eigen communicatie en dat van anderen. Het vergroot het zelfvertrouwen om in- en extern goed te kunnen functioneren. 


Resultaat:

·       Heldere communicatie

·       Beter luisteren en interpreteren

·       Voorkomen van dubbel of onnodig werk

·       Betere werksfeer

·       Voorkomen van aannames

·       Minder fouten zorgen voor hoger rendement


Wat mag je van ons verwachten?

Door gebruik te maken van inzichten uit de beïnvloedingspsychologie laten we zien wat het resultaat is van een (on)juiste manier van communiceren. Hoe een boodschap overkomt en wat dit doet bij de ander. Het communicatie-programma kan worden ingezet voor zowel in- als externe communicatie.

Hoe gaan we dat doen?

Ons communicatieprogramma is een afgebakend programma bestaande uit enkele workshops. In deze workshops maken we gebruik van inzichten hoe het brein werkt, gaan we samen aan de slag met games, leren we wat zakelijk tekenen betekent in communicatie en het maken van onderlinge afspraken. Daarnaast is er voldoende ruimte om eigen en dagelijkse terugkerende communicatie-vraagstukken en thema's in te brengen.