Feedback

Waar loop je tegenaan? 

Teamleden die onderling denken feedback te geven, maar wat opgevat wordt als kritiek. In plaats van een positief effect is de relatie verslechterd. Feedback wat verkeerd verwoord wordt, op het verkeerde moment gegeven, te hard of juist te zacht. Feedback ligt gevoelig omdat het over iemand gaat. En dat terwijl goede feedback juist een fanatische tool is voor teamontwikkeling. 

 Resultaat:

·       Betere samenwerking.

·       Begrip voor elkaar en leren van elkaar.

·       Duidelijkere communicatie.

·       Een grotere zelfvoldoening.

·       Meer veiligheid op de werkvloer.

·       Minder kans op burn-out en ziekteverzuim.


Wat mag je van ons verwachten? 

Teamleden die feedback geven op een constructieve manier. In de positieve zin als complimenten en om collega's te laten inzien hoe ze zichzelf nog verder kunnen verbeteren. Professioneel en op een manier die wordt geaccepteerd en waarmee collega's aan de slag kunnen. 

 

Hoe gaan we dat doen? 

Door middel van verschillende theorieën gaan we aan de slag wat de kwetsbaarheden zijn, hoe je communicatie (verbaal en non-verbaal) kunt aanpassen op de persoon om tot het beste resultaat te komen.