Bedrijfscultuur & Communicatie
  ✔ Cultuurmeting     ✔ Online assessments    ✔ Ontwikkeling en borging

Disc gedrags- en communicatietool

Het DISC model brengt voorkeursgedrag en -communicatie in kaart. Hiermee kun je je eigen voorkeuren in verschillende omgevingen in beeld brengen en ook die van anderen. Hierdoor begrijp je (beter) wat jezelf en anderen motiveert en waarom jij en anderen bepaalde keuzes maken en voorkeuren hebben. DISC bevordert open communicatie, versterkt relaties en vergroot persoonlijke effectiviteit!De letters DISC staan voor:

D = Daadkrachtig, Direct. Hoe je omgaat en reageert op problemen en uitdagingen. Snelle acties en taakgericht

I = Interactief, Inspirerend. Hoe je anderen beweegt en overhaalt tot jouw standpunt. Snelle acties en mensgericht

S = Stabiel, Sociaal. Hoe je omgaat met en reageert op veranderingen in jouw omgeving. Rustige benadering en mensgericht.

C = Conformerend, Consciëntieus. Hoe je reageert op en omgaat met details, gestelde regels en procedures. Rustige benadering en taakgericht.


 

Voor meer informatie, zie ook de website van DiscFactor.