Bedrijfscultuur & Communicatie
  ✔ Cultuurmeting     ✔ Online assessments    ✔ Ontwikkeling en borging

De bedrijfscultuurmonitor

De monitor brengt 4 hoofd aandachtsgebieden in beeld: Identiteit, Houding en gedrag, Bekwaamheden en Effectiviteit.

Binnen deze onderdelen vindt een verdieping plaats in sub-thema's met daaronder gerelateerde vraagstellingen. 

Het resultaat wordt grafisch, cijfermatig en tekstueel op een overzichtelijke wijze in beeld gebracht. Je kunt er zo mee aan de slag.