Wat kan de SLIM-subsidie voor jouw onderneming betekenen? 

 


 


 

Welke subsidiemogelijkheden zijn er voor ontwikkeling van medewerkers?

 Als onderneming wil je het beste uit je mensen halen. Je helpt ze met opleidingen en begeleiding. Welke oplossing is het beste, welke past bij jouw mensen, zit er lijn in om maximaal rendement uit je investering te halen voor je organisatie? Het aanbod is groot. Dan is het tijd om een goede analyse en ontwikkelmethodiek te implementeren en medewerkers te begeleiden in hun leerproces. De SLIM-subsidie helpt je hierbij met 60% of 80% subsidie van je investering.

 

 

Voor wie is ze bestemd?

·      Ondernemingen:  < 50 fte   omzet < 10 miljoen   balanstotaal < 10 miljoen

·      Ondernemingen:  50-250 fte   omzet < 50 miljoen        balanstotaal  < 43 miljoen

 

Wat is de bijdrage?

 Individueel

o   Ondernemingen:        < 50 fte           80 % subsidiabel

o   Ondernemingen:        50-250 fte       60 % subsidiabel

o   Minimum van € 5.000 en maximum van € 24.999

 Samenwerkingsverband
Bij een samenwerkingsverband geldt dat de subsidie maximaal € 500.000 is voor 60% van de subsidiabele kosten.

 

Wat valt binnen de SLIM-subsidie?

Alle activiteiten die te maken hebben met analyseren, inzicht verkrijgen en vervolgens een best passende methodiek te implementeren én hulp om deze in de praktijk verankerd te krijgen.

·       Externe kosten (adviseur)

·       Directe loonkosten van eigen medewerker(s) die zich direct bezighoudt met de uitvoering van het traject

·       Bij praktijkleerplaatsen: kosten voor de begeleiding van de student.

 

Wat levert het je op als organisatie? 

ü  Eenvoudigere in-, door- en (indien nodig) uitstroom van medewerkers

ü  Aantrekkelijkere werkgever door een geïmplementeerd opleidings- en ontwikkelingsplan

ü  Hogere medewerkerstevredenheid en minder ziekteverzuim

ü  Behoud van de juiste mensen

ü  Positieve, motiverende en stimulerende organisatiecultuur

ü  Rendement voor de totale organisatie

 

Aanvragen van SLIM-subsidie in 2022 is mogelijk op de volgende momenten:

·      1 tot 31 maart voor individueel MKB;

·      1 april tot 30 juni voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven

·      1 september tot 30 september voor individueel MKB.

Komende jaren een herhalend karakter

 

Projectthema’s en activiteiten

Een project mag maximaal 12 maanden duren voor MKB en grootbedrijven voor samenwerkingsverbanden is dat 24 maanden. Het moet gericht zijn op één of meerdere van onderstaande thema’s of activiteiten:

1. Het laten uitvoeren van een bedrijfsscan met al resultaat een opleidings- en/of ontwikkelingsplan voor de medewerkers van de organisatie.

o   Strategisch opleidingsplan

o   Personeelsplanning of competentiematrix

o   Inrichting van werkprocessen waardoor medewerkers beter tot hun recht komen en kunnen door ontwikkelen

o   Plan voor werkplekleren en informeel leren                                                            

2. Het laten uitvoeren van loopbaan en ontwikkeladviezen voor medewerkers

o   Testen zelfkennis

o   Ondersteuning ontwikkelproces

o   Loopbaan APK

o   Loopbaan coaching

o   Ontwikkelassessment

o   Workshop ontwikkelgesprekken

o   Coaching ontwikkelgesprekken                                                                               

3. Het ondersteunen bij het ontwikkelen of invoeren van een methode die medewerkers stimuleert hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen

o   Plan van aanpak voor periodieke ontwikkelgesprekken

o   Systematische aanpak voor het opzetten academie/bedrijfsschool                         

4. Bieden van praktijkleerplaatsen van de 3 e leerweg. Het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

 

Ben je benieuwd wat deze subsidieregeling specifiek voor jouw onderneming betekent?  Laat het ons weten dan maken we een afspraak en geven verdere uitleg over de mogelijkheden zowel over de aanvraag als over de invulling.

Met vriendelijke groet,

 Marcel van Bergen (mr.)

Marit Strunk

Marcel Fraiquin

 

Covidius