SLIM-Subsidie

Als onderneming wil je het beste uit je mensen halen. Je helpt ze met opleidingen en begeleiding. Welke oplossing is het beste, welke past bij jouw mensen, zit er lijn in om maximaal rendement uit je investering te halen voor je organisatie? Het aanbod is groot. Dan is het tijd om een goede analyse en ontwikkelmethodiek te implementeren en medewerkers te begeleiden in hun leerproces. De SLIM-subsidie helpt je hierbij met 60% of 80% subsidie van je investering.

Meer informatie aanvragen


Download hier de leaflet voor meer informatie 


Is deze subsidie ook voor mij? 

·      Ondernemingen:        < 50 fte              omzet < 10 miljoen         balanstotaal < 10 miljoen 

·      Ondernemingen:        50-250 fte       omzet < 50 miljoen        balanstotaal  < 43 miljoen


Wat levert het je op als organisatie?    

  • Eenvoudigere in-, door- en (indien nodig) uitstroom van medewerkers 
  • Aantrekkelijkere werkgever door een geïmplementeerd opleidings- en ontwikkelingsplan 
  • Hogere medewerkerstevredenheid en minder ziekteverzuim 
  • Behoud van de juiste mensen 
  • Positieve, motiverende en stimulerende organisatiecultuur 
  • Rendement voor de totale organisatie

 

 

Wat is de bijdrage? 

 Individueel

o   Ondernemingen:        < 50 fte              80 % subsidiabel 

o   Ondernemingen:        50-250 fte       60 % subsidiabel 

o   Minimum van € 5.000 en maximum van € 25.000,--

 

 Samenwerkingsverband

 

Bij een samenwerkingsverband geldt dat de subsidie maximaal € 500.000 is voor 60% van de subsidiabele kosten.

 

 


Wat valt binnen de SLIM-subsidie? 

Alle activiteiten die te maken hebben met analyseren, inzicht verkrijgen en vervolgens een best passende methodiek te implementeren én hulp om deze in de praktijk verankerd te krijgen. 

·       Externe kosten (adviseur) 

·       Directe loonkosten van eigen medewerker(s) die zich direct bezighoudt met de uitvoering van het traject 

·       Bij praktijkleerplaatsen: kosten voor de begeleiding van de student.


Aanvragen van SLIM-subsidie in 2022 is mogelijk op de volgende momenten: 

·   1 tot 31 maart voor individueel MKB; (gesloten)

·      1 april tot 30 juni voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven (gesloten)

·      1 september tot 30 september voor individueel MKB. 

Komende jaren een herhalend karakter in de maanden maart en september.