Teamontwikkeling

Waarom is het belangrijk?

Onderlinge communicatie en samenwerking is een 'hot item'. Als dit niet goed functioneert kost het veel geld, energie, fouten en ziekteverzuim. We geven met behulp van de Disc analyses inzicht in je eigen gedrag, dat van je team als geheel en jouw specifieke rol daarbinnen. Met dit inzicht leer je samen waar jullie elkaar juist kunnen versterken en waar jullie als team specifiek alert op moeten blijven. Door de Disc in combinatie met verschillende aanvullende 'games' te oefenen, leer je samen hoe dit in de praktijk werkt en hoe je miscommunicatie kunt voorkomen. Laagdrempelig, positief en met humor. Met input van ieder afzonderlijk, zorgen we samen voor een manier om met elkaar om te gaan die voor ieder afzonderlijk én als team werkt op lange termijn. 

  Resultaat:

  •  Grotere betrokkenheid.
  • Vertrouwen in elkaar.
  • Positieve cultuur.
  • Snellere instroom, minder uitstroom, lager verzuim.
  • Optimale samenwerking, minder fouten en hoger resultaat.

Wat mag je van ons verwachten?

Teamontwikkeling is meer dan een leuke activiteit doen om je collega's te leren kennen. Echt krachtig wordt het als je inzicht hebt  hoe en waarom je teamleden zich gedragen zoals ze doen in verschillende situaties. Met behulp van Disc en diverse communicatietools, on- en offline, gaan we samen aan de slag. Een voorbeeld stappen plan:

Hoe gaan we het doen?

Ons teamontwikkelingsprogramma is een afgebakend programma bestaande uit enkele workshops. We gaan uit van een vaste basis  met de Disc gedragsanalyse en/of cultuurscan. Van daaruit begeleiden we de deelnemers hun eigen pad te kiezen om te komen tot een zo groot mogelijk succes. Door zo dicht mogelijk bij de wensen en vraagstukken vanuit de eigen dagelijkse praktijk te blijven, zorgt deze werkwijze voor herkenbaarheid, oplossend vermogen door het eigen team en vertrouwen in en op elkaar. Medewerkers krijgen daarmee eigen verantwoordelijkheid en zorgen uiteindelijk zelf voor de borging doordat ze zien dat hun eigen ontwikkelde systeem werkt.