Bedrijfscultuur & Communicatie
  ✔ Cultuurmeting     ✔ Online assessments    ✔ Ontwikkeling en borging

HR-Ondersteuning

Waarom is het belangrijk ?

Het succes van de onderneming wordt voor het overgrote deel bepaald hoe je de menskant van jouw onderneming hebt ingericht. Zitten de juiste mensen op de juiste plek? Hoe help je hen bij hun ontwikkeling en hoe leg je alles op een goede manier vast? Dit in het belang van de medewerker én onderneming. Behalve een correctie juridische vastlegging, wil je ook je verantwoordelijkheid nemen in het kader van goed werkgeverschap. Een goede HR ondersteuning helpt je hierbij. 

 


Resultaat:

  • Ontzorgen bij het opstellen van arbeidscontracten, functieprofielen en salarishuis
  • Ondersteuning bij arbeidsrechtelijke zaken/geschillen
  • Professionele hulp bij dossiervorming
  • Fysieke ondersteuning indien eigen HR capaciteit niet aanwezig is
  • Interim ondersteuning mogelijk
  • Ontzorgen bij verzuim- en arbeidsongeschiktheid
  • HR Scan+, meten is weten, analyse van HR prioriteiten en (financiële) risico's binnen het HR speelveld

 

Wat kun je van ons verwachten?

Regio HR is een professionele landelijke organisatie met een couleur locale. De gekwalificeerde en ondernemende HR professional komt veelal uit de regio waardoor kennis van de lokale markt wordt gecombineerd met het uitgebreide landelijke netwerkt. Naast specialistische kennis op het gebied van HR heeft Regio HR daarnaast een uitgebreid netwerk van partners op het gebied van: salaris- personeels- en verzuimadministatie, arbeids-juridische ondersteuning, ondersteuning op gebied van veiligheid kwaliteit en milieu en partners op het gebied van opleiding en training in communicatie.

voor meer informatie: www.regiohr.nl