Bedrijfscultuur & Communicatie
  ✔ Cultuurmeting     ✔ Online assessments    ✔ Ontwikkeling en borging

Data Analyse 

Waarom is het belangrijk?

De wereld om ons heen verandert in een razend tempo. Door technologische ontwikkelingen als social media en het Internet of Things speelt data een steeds belangrijkere rol bij deze veranderingen. Data die ook binnen uw onderneming aanwezig is. Als onderneming is het van doorslaggevend belangin te spelen op veranderingen en het liefst veranderingen vóór te zijn. Om dit te kunnen doen is het  cruciaal te weten hoe de onderneming er voor staat en waar succes vandaan komt en waar verbeteringen tot beter resultaat kunnen leiden. Het verzamelen, combineren en analyseren van interne en eventueel externe data leidt tot deze inzichten en zorgt voor flexibiliteit en gefundeerde besluitvorming. Resultaat: 

  • Inzicht in de sterke en zwakke punten in de bedrijfsvoering 
  •  Inzicht in het gedrag van klanten 
  •  Inzicht in de markt en branche 
  • Op feiten gebaseerde besluitvorming 
  • Aanwezige data wordt omgezet in commerciële kansen 

Wat mag je van ons verwachten?

Iedere onderneming heeft veel meer data in huis dan men zich realiseert. De vraag is hoe krijg je uit die vele verschillende soorten data de vertaling naar kwalitatief hoogwaardige commerciële kansen?Wij helpen u met het in kaart brengen van de informatie behoefte, het inventariseren van aanwezige data en het vertalen van de informatie behoefte en data mogelijkheden naar goede analyse oplossingen. Naast deze hulp kunnen we ook de oplossingen voor en met u realiseren, zodat u op eigen kracht en goed onderbouwd beslissingen kunt nemen om actuele en toekomstige veranderingen  op te vangen.

 

 

 

Voor meer informatie: SimplyBi