Functieprofielen

Waar loop je tegenaan? 

Zaken worden niet of niet door de juiste personen of niet op het juiste moment opgepakt. Hierdoor zakt het werktempo, ontstaat onduidelijkheid, worden medewerkers onzeker of gaan zich juist verschuilen.                                                                  Door goede functieprofielen te maken of bestaande te updaten ontstaat weer een nieuwe duidelijkheid. Het lijkt vanzelfsprekend maar is het vaak niet. Tevens is dit een goed moment te kijken of de bedrijfstructuur/organogram nog passend is. Je zult versteld staan wat het oplevert.


 Resultaat:

·       Meer duidelijkheid voor medewerkers en leidinggevenden.

-      Een betere doorstroom in het werkproces.

·       Meer rust in de organisatie.

·       Minder ruis op de lijn.

·       Minder kans op burn-out en ziekteverzuim.


Wat mag je van ons verwachten? 

Dat we op een efficiënte en snelle wijze deze stap samen met jou doorlopen. Dat we het toetsen en bespreken met diegene die de desbetreffende functie vervult zodat de inhoud van het profiel ook herkend en erkend wordt door deze collega en het commitment er is. Commitment en er in geloven zijn basiselementen voor een goede uitvoering van een functie. Hierbij kunnen we gecertificeerde assessments en gedragsanalyse inzetten om zaken duidelijk in beeld te krijgen, die voor zowel leidinggevende als medewerker een goed houvast geven voor de toekomst.