Cultuurprogramma

De juiste bedrijfscultuur is dé bepalende factor voor het succes van een organisatie. Bedrijfscultuur is te vergelijken met het fundament van een huis. Ook een fundament zie je niet, maar als deze fundering scheuren vertoont, krijg je problemen met het huis. Beginnen met het dak te repareren kan, maar lost het structurele probleem niet op. Zo is het ook met bedrijfscultuur, je ziet het niet maar is er wel. De bedrijfscultuur is zelfs bepalend hoe mensen hun werk beleven, wat ze er voor over hebben en hoe ze met klanten en collega's om gaan. Werken aan een goede bedrijfscultuur loont altijd, maar dit gaat niet vanzelf.


Hoe pakken we dat aan?

Over bedrijfscultuur wordt veel gesproken, maar we vinden het vaak ongrijpbaar. Dit is niet nodig. De bedrijfscultuurmeting  is een perfect instrument om dit helder in beeld te krijgen. Maar niet alleen bij het in beeld brengen van de eigen bedrijfscultuur, maar ook bij het veranderen daarvan.                                                                

 Cultuur overkomt je niet, die maak je zelf!

Resultaat: 

·       Meer betrokken medewerkers.

·       Een betere werksfeer.

·       Betere bedrijfsresultaten.

·       Meer plezier op de werkvloer.

·       Minder uitstroom, minder ziekteverzuim. 


Hoe helpen wij daarbij?

Samen met directie en medewerkers brengen we (on- en offline) in kaart hoe de huidige cultuur is en wat de consequenties daarvan voor het resultaat en de medewerkers is. Aan de hand van de cultuurmeting gaan we samen aan de slag of er een verandering nodig is en zo ja welke stappen hiervoor nodig zijn om die verandering te bereiken.

We doen dit op 3 niveau's om de juiste diepgang te krijgen.

  • interview met directie/mt
  • een online meting overall (de monitor)
  •  ad random gesprekken op de werkvloer.

Cultuurverandering is geen project, maar een proces. Het is een proces dat leeft en waar medewerkers invloed op hebben. Een proces dat nooit ophoudt en waar je dagelijks aan moet blijven werken. Wij helpen bij het implementeren en aansluitend bij het begeleiden ervan.


Zoals gezegd: Cultuur overkomt je niet, die maak je!


De bedrijfscultuurmeting

De monitor brengt 4 hoofd aandachtsgebieden in beeld: Identiteit, Houding en gedrag, Bekwaamheden en Effectiviteit. Binnen deze onderdelen vindt een verdieping plaats in sub-thema's met daaronder gerelateerde vraagstellingen. Het resultaat wordt grafisch, cijfermatig en tekstueel op een overzichtelijke wijze in beeld gebracht. Je kunt er zo mee aan de slag.