Organisatie

Waar loop je tegenaan? 

Als iets ons duidelijk is geworden in de Coronatijd is dat zekerheden niet meer bestaan. Dat betekent dat nadenken over het eigen businessmodel en de eigen organisatie meer dan ooit aan de orde is. Het lastige is dat je soms in een tunnel terecht bent gekomen waardoor de helicopterview (tijdelijk) ontbreekt. Wij helpen jou het beeld scherp te krijgen zodat je morgen weer verder kunt.

 Resultaat:

·       Herijking van beleid

·       Hernieuwde focus

·       Nieuw overzicht

·       Duidelijkheid voor medewerkers

·       Nieuwe energie


Wat mag je van ons verwachten? 

Dat we samen met jou en jouw mensen in collectiviteit aan de slag gaan. We gaan het wij-gevoel verder uitbouwen. Succes  kan alleen ontstaan als ook de medewerkers van de start af aan in het proces betrokken worden. Uit onderzoek bljkt dat 65% van nieuwe ontwikkelingen niet lukt. Nadere beschouwing leert dat 15 % hiervan wordt veroorzaakt door proces-logistieke tekortkomingen in die transitie en .....85 % wordt veroorzaakt door het feit dat medewerkers niet of niet voldoende in het proces worden meegenomen! Succes lukt alleen maar als je het samen doet.