Bedrijfscultuur & Communicatie
  ✔ Cultuurmeting     ✔ Online assessments    ✔ Ontwikkeling en borging

Persoonlijke- en Teamcommunicatie

Waarom is het belangrijk?

Onderlinge communicatie en samenwerking is een 'hot item'. Als dit niet goed functioneert kost het veel geld, energie, fouten en ziekteverzuim. We geven met behulp van de Disc analyses inzicht in je eigen gedrag, dat van je team als geheel en jouw specifieke rol daarbinnen. Met dit inzicht leer je samen waar jullie elkaar juist kunnen versterken en waar jullie als team specifiek alert op moeten blijven. Door de Disc in combinatie met verschillende aanvullende 'games' te oefenen, leer je samen hoe dit in de praktijk werkt en hoe je miscommunicatie kunt voorkomen. Laagdrempelig, positief en met humor. Met input van ieder afzonderlijk, zorgen we samen voor een manier om met elkaar om te gaan die voor ieder afzonderlijk én als team werkt op lange termijn. 

 Resultaat:

 • Grotere betrokkenheid.
 • Vertrouwen in elkaar.
 • Positieve cultuur.
 • Snellere instroom, minder uitstroom, lager verzuim.
 • Optimale samenwerking, minder fouten en hoger resultaat.

Wat mag je van ons verwachten?

Teamontwikkeling is meer dan een leuke activiteit doen om je collega's te leren kennen. Echt krachtig wordt het als je inzicht hebt  hoe en waarom je teamleden zich gedragen zoals ze doen in verschillende situaties. Met behulp van Disc en diverse communicatietools, on- en offline, gaan we samen aan de slag. Een voorbeeld stappen plan:

Hoe gaan we het doen? 1.  Van te voren bepalen we het doel
 2. Vervolgens organiseren we een kickoff waarbij ieder geïnformeerd wordt wat en waarom we dit gaan doen.
 3. Iedere deelnemer vult een online vragenlijst in, ca. 10 minuten.
 4. Tijdens een gezamenlijke sessie gaan we spelenderwijs met de uitkomsten aan de gang. (bij grotere teams wisselen we plenaire uitleg af met oefeningen in kleinere groepen)
 5. Alle teamleden krijgen voorafgaand aan de vervolgsessie voorbereidende opdrachten. Dit scheelt tijd, geeft een grotere commitment en weten teamleden waarmee we gaan oefenen.
 6. In groepen van maximaal 8 gaan we praktisch aan de slag om de uitkomsten en communicatie te verbeteren.
 7. Evaluatie en planning voor borging.


Disc gedrags- en teamanalyse

De DISC- gedragsanalyse is een instrument dat voorkeursgedrag in diverse situaties in kaart brengt. Met dit instrument krijg je inzicht in je eigen gedrags- en communicatiestijl en leer je het gedrag van je collega's, je leidinggevende of de medewerkers waar je leiding aan geeft herkennen. Met inzicht verbetert de samenwerking reeds. Door deze kennis te leren gebruiken in de dagelijkse communicatie ontstaat een optimale samenwerking. 

Als persoonlijke ontwikkelingstool zorgt deze gedragsanalyse ervoor dat iemand gemakkelijker communiceert op een wijze die comfortabel aanvoelt.

Als teamtool versterkt het relaties, helpt conflicten op te lossen en te voorkomen en vergroot het de effectiviteit. Dat leidt weer tot betere prestaties. Tevens zie je hoe de (dis)balans in het team is samengesteld.