Bedrijfscultuur & Communicatie
  ✔ Cultuurmeting     ✔ Online assessments    ✔ Ontwikkeling en borging


De juiste bedrijfscultuur is dé bepalende factor voor het succes van een organisatie. 

Waarom is het belangrijk?
Bedrijfscultuur is te vergelijken met het fundament van een huis. Ook een fundament zie je niet, maar als deze fundering scheuren vertoont, krijg je problemen met het huis. Beginnen met het dak te repareren kan, maar lost het structurele probleem niet op. Zo is het ook met bedrijfscultuur,  je ziet het niet maar is er wel. De bedrijfscultuur is zelfs bepalend hoe mensen hun werk beleven, wat ze er voor over hebben en hoe ze met klanten en collega's om gaan. Werken aan een goede bedrijfscultuur loont altijd


Resultaat:

 • Meer betrokken medewerkers.
 • Een betere werksfeer.
 • Betere bedrijfsresultaten.
 • Meer plezier op de werkvloer.
 • Minder uitstroom, minder ziekteverzuim.

Wat mag je van ons verwachten? 

Over bedrijfscultuur wordt veel gesproken, maar we vinden het vaak ongrijpbaar. Dit is niet nodig. De bedrijfscultuurmonitor  is een perfect instrument om dit helder in beeld te krijgen. Maar niet alleen bij het in beeld brengen van de eigen bedrijfscultuur, maar ook bij het veranderen daarvan. Cultuur overkomt je niet, die maak je zelf! 


Hoe gaan we dit doen?


 1. We brengen de medewerkersbeleving met monitorvragen helder in beeld.
 2. Er volgt een kort en bondig rapport.
 3. We nemen de medewerkers nadrukkelijk mee in het proces.
 4. We gaan samen met hen aan de slag.
 5. We stellen heldere en meetbare doelen en nemen de procesbegeleiding uit jouw handen.
 6. Jij bent met de inhoud bezig en wij met het proces.
 7. Samen leidt dit tot een helder plan met als resultaat naar een stuurbare bedrijfscultuur.

De bedrijfscultuurmonitor

De monitor brengt 4 hoofd aandachtsgebieden in beeld: Identiteit, Houding en gedrag, Bekwaamheden en Effectiviteit.

Binnen deze onderdelen vindt een verdieping plaats in sub-thema's met daaronder gerelateerde vraagstellingen.

Het resultaat wordt grafisch, cijfermatig en tekstueel op een overzichtelijke wijze in beeld gebracht. Je kunt er zo mee aan de slag.