Bedrijfscultuur & Communicatie
  ✔ Cultuurmeting     ✔ Online assessments    ✔ Ontwikkeling en borging

Bedrijfscultuur

Een bedrijfscultuur creëer je samen. De lijnen uitstippelen, richting, visie, normen en waarden bepalen doe je als onderneming. De vertaalslag naar de mensen, de implementatie en borging voor de lange termijn is een vak apart. Wij helpen met het maken van de juiste keuzes, onderbouwing, communicatie en zorgen voor een duidelijk proces.

Hoe kan ik mijn bedrijfscultuur een positieve boost geven?

 Hoe up-to-date is jouw businessmodel?

 


Het gedrag dat medewerkers op de werkvloer laten zien wordt bepaald door 3 componenten:  talenten, drijfveren en de kwaliteit van de werkomgeving (kwaliteit van leiding geven, sfeer tussen collega’s, doorgroei mogelijkheden, duidelijkheid in beleid). De beleving van deze 3 componenten zijn voor iedere medewerker verschillend, maar leiden bewust of onbewust wel tot iets gemeenschappelijks…..de bedrijfscultuur. De vraag hierbij is, hoe kun je grip krijgen op deze allesbepalende factor? 

Bij de start van de onderneming is er ooit een businessmodel gemaakt en hier is in de loop der jaren op voortgeborduurd.       Het liep allemaal wel. De veranderingen in de markt en het koopgedrag van klanten verandert heel snel. Ze onderzoeken, informeren zich en vergelijken jouw dienst met die van een ander, internet is hun maatje geworden. Blijf niet achter en neem de moeite én de tijd ook zelf kritisch naar je eigen bedrijfsmodel te kijken. Het kan heel verfrissend zijn, geeft energie en mogelijk nieuwe inzichten.  

Zie voor meer info: bedrijfscultuur

Zie voor meer info: businessmodel herijken